Odměna advokáta

Odměna advokáta za právní služby

Smluvní odměna

Právní služby je možno poskytovat za odměnu, jež je sjednána dohodou mezi advokátem a klientem. Takové ujednání je buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně pro každý jednotlivý případ.

Obecně respektujeme, že odměna má zohledňovat jednak rozsah a složitost právní pomoci poskytnuté advokátem klientovi, dále její časovou náročnost, rovněž také míru zodpovědnosti advokáta v konkrétním případě.

Smluvní odměna je vždy individuální záležitost.


Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna je závislá na počtu a druhu úkonů provedených ve věci. Vedle nároku na odměnu obsahuje také nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené ve vyhlášce.

Klienta vždy dopředu seznamujeme s výší odměny a dalších nároků, které se vztahují k požadované právní službě.

Jsme plátci DPH.