Správní právo

img

Správní právo

V rámci svých zkušeností nabízíme zastoupení občanů při jednání s úřady. Při jednání s úřady se většina občanů obejde bez právního zástupce. Pokud ale nastanou problémy je namístě obrátit se na advokáta nabízejícího právní služby v oblasti veřejné správy. Jestliže bude řízení ukončeno rozhodnutím správního úřadu, je zpravidla možné se proti němu odvolat. Odvolací orgán poté vydá rozhodnutí o odvolání, proti němuž lze podat žalobu ve správním soudnictví. Správní soudnictví je dvoustupňové a proti rozhodnutí správního soudu v prvním stupni se podává tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Může se také stát, že ačkoliv účastník řízení podal návrh a správní úřad by měl o jeho návrhu rozhodnout, nestane se tak. Pak je možné podat ke správnímu soudu speciální typ žaloby směřující na nečinnost úřadu.