Poskytování mediace

Poskytování mediace

Mediace je technika řešení sporů za pomocí prostředníka-mediátora. Jde o alternativní způsob řešení konfliktu, který plně zapojuje strany do procesu řešení a pomáhá usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami.

Mediátor je odborník na efektivní vyjednávání a metodiku řešení problémů. Mediátor nemá roli soudce ani arbitra. Nerozhoduje o tom, co je správné a co nikoliv. Dbá o proces nedorozumění mezi stranami a o výsledné řešení, které je navrženo a podporováno všemi zúčastněnými. Není v konfliktu mocensky ani citově zaangažován.

Nabízíme mediaci jakýchkoli sporů, které probíhají ve vašem okolí, podniku, firmě, úřadě či ve vašem soukromí a to v těchto oblastech: rodinná, obchodní, občansko-právní.